// //

M 1.1
M 1.1
Cooperarea in scopul crearii de forme asociative, retele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale
Cooperarea in scopul crearii de forme asociative, retele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale
M 16.4
M 16.4
Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol
Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol
M 1.2
M 1.2
Transfer de cunostiinte, formare si invatare continua
Transfer de cunostiinte, formare si invatare continua
M 1.1
M 1.1
Sprijin pentru formarea profesionala, precum si a actiunilor pentru dobandirea de competente
Sprijin pentru formarea profesionala, precum si a actiunilor pentru dobandirea de competente
M 2.1
M 2.1
Modernizarea exploatatiilor agricole si pomicole
Modernizarea exploatatiilor agricole si pomicole
M 4.1 - M 4.1a
M 4.1 - M 4.1a
Investitii in exploatatiile agricole - Investitii in exploatatiile pomicole
Investitii in exploatatiile agricole - Investitii in exploatatiile pomicole
M 2.2
M 2.2
Ferme mici si mijlocii
Ferme mici si mijlocii
M 6.3
M 6.3
Sprijin pentru dezvoltarea fermele mici
Sprijin pentru dezvoltarea fermele mici
M 2.3
M 2.3
Tineri fermieri
Tineri fermieri
M 6.1
M 6.1
Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
M 3
M 3
Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale
Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale
Masura specifica SDL GAL (s-a primit punctaj)
Masura specifica SDL GAL (s-a primit punctaj)
M 6.1
M 6.1
Infiintarea de activitati neagricole
Infiintarea de activitati neagricole
M 6.2
M 6.2
Sprijin pentru infiintarea activitailor neagricole in mediul rural
Sprijin pentru infiintarea activitailor neagricole in mediul rural
M 6.2
M 6.2
Investitii in dezvoltarea turismului
Investitii in dezvoltarea turismului
M 6.4
M 6.4
Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
M 6.3
M 6.3
Dezvoltarea satelor
Dezvoltarea satelor
M 7.2 - M 7.6
M 7.2 - M 7.6
Investitii in crearea si modernizarea de baza la scara mica - Investitii asociate cu protejarea partimoniului cultural
Investitii in crearea si modernizarea de baza la scara mica - Investitii asociate cu protejarea partimoniului cultural
M 6.4
M 6.4
Investitii in infrastructura internet broadband
Investitii in infrastructura internet broadband
Masura specifica SDL GAL (s-a primit punctaj)
Masura specifica SDL GAL (s-a primit punctaj)
M 6.5
M 6.5
Investitii in infrastructura sociala si de educatie a grupurilor marginalizate
Investitii in infrastructura sociala si de educatie a grupurilor marginalizate
M 7.2
M 7.2
Investitii in crearea si modernizarea de baza la scara mica
Investitii in crearea si modernizarea de baza la scara mica
M 6.6
M 6.6
Actiuni de integrare a minoritatilor etnice (inclusiv minoritatea roma)
Actiuni de integrare a minoritatilor etnice (inclusiv minoritatea roma)
Masura specifica SDL GAL (s-a primit punctaj)
Masura specifica SDL GAL (s-a primit punctaj)

Proiect finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, masura 19 LEADER, submasura 19.4 – Sprijin pentru cheltuielile de functionare si animare din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI-TINUTUL PADURENILOR GAL, in calitate de beneficiar, implementeaza in perioada 11.02.2021-31.12.2023, in parteneriat cu INTERLOG COM SRL, ASOCIATIA GLASUL SPERANTEI ROMANIA, SCOALA GMNAZIALA PETROS, proiectul cu titlul „Masuri integrate pentru comunitatile marginalizate din teritoriul SDL in contextul mecanismului DLRC ”.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

https://tarahategului-tinutulpadurenilor-pocu.ro/

Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL implementeaza, in perioada februarie 2019-mai 2019, in parteneriat cu GAL Calafat, GAL Ceahlau, GAL Poarta Almajului, GAL Clisura Dunarii, proiectul cu titlul „Asistenta pregatitoare pentru proiectul de cooperare pe tema: Cunoasterea si promovarea identitatii si culturii locate din teritoriul GAL”.
Proiect finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, masura 19 LEADER, submasura 19.3, componenta A, din PNDR 2014-2020.
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_ro