// //

 Anul 2017 – 11 ani de initiativa LEADER

in Microregiunea Tara Hategului €“Tinutul Padurenilor

– scurt istoric –

Primul exercitiu financiar 2007-2013/2015:

Pregatind in avans accesarea finantarilor de tip LEADER, inca din anul 2006 in microregiune a fost construit primul Grup de Initiativa Locala-GIL din Romania; a fost intocmit si depus la sediul MADR, un dosar de candidatura la selectia nationala a potentialelor teritorii GAL si au fost urmate cursurile de formare profesionala organizate de MADR; in anul 2007 Romania a aderat la UE; in anul 2008 a fost aprobat PNDR; in anul 2009 a fost constituit juridic GAL-ul; in anul 2010 a fost lansat LEADER (axa 4 din PNDR), a fost intocmita si depusa spre finantare prima Strategie de Dezvoltare Locala (SDL); in 29 decembrie 2011 s-a semnat contractul de finantare.

Al doilea exercitiu financiar 2014-2020/2023:

In anul 2015 s-a incheiat cu succes (integral fara corectii financiare) implementarea primei Strategii de Dezvoltare Locala a microregiunii si s-a accesat prima submasura LEADER din PNDR, 19.1-Sprijin pregatitor; in anul 2016 s-a  elaborat si depus spre finantare o noua Strategie de Dezvoltare Locala a microregiunii; in 17 noiembrie 2016 s-a semnat contractul de finantare.

 

LEADER (acronim din franceza: Liaison Entre Actions de DĂ©veloppement de l’Economie Rurale) reprezinta o initiativa a Uniunii Europene demarata in anii 90 in scopul sustinerii proiectelor care vizeza dezvoltarea rurala,initiate la nivel local, in vederea revitalizarii zonelor rurale; in Romania este reprezentat de masura 19LEADER din Planul National de Dezvoltare Rurala – PNDR

(2014-2020/2023).

Grup de Actiune Locala (acronim GAL) €“ reprezinta un parteneriat public(sub 50%)-privat (peste 50%) constituit Ă®ntrun teritoriu rural omogen care reuneste reprezentanti ai sectoarelor public, privat si ai societatii civile din teritoriul respectiv, creat cu scopul de a implementa metodele LEADER de dezvoltare rurala. GAL-urile elaboreaza propria lor strategie de dezvoltare locala (acronim SDL), integrata si isi asuma responsabilitatea  implementarii acesteia. Sursa de finantare este  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (acronim FEADR).
Asociatia Microregiunea Čšara Hategului- Čšinutul Padurenilor GAL este o structura juridica non guvernamentala (ONG), privata si apolitica, infiintata informal in anul 2006 si juridic in anul 2009, in vederea sustinerii si promovarii comunitatilor locale in baza implementarii unor Strategii de Dezvoltare Locala (SDL) de tip LEADER.

 

Asociatia reuneste în componenta sa 107 membrii publici si privati din judetele Hunedoara si Caras-Severin din care:

– autoritati locale Unitati Administrativ Teritoriale (UAT-comune): 26

– mediul de afaceri SRL, PFA, I.I.: 43

– organizatii non-guvernamentale: 33

– persoane fizice: 5

 

Teritoriul Microregiunii Tara Hategului – Tinutul Padurenilor este format exclusiv din mediul rural, avand o suprafata de 2.770,59 kmp (reprezinta aproape 50% din suprafata judetului Hunedoara).

 Populatia €“ in calitate de potential beneficiar direct al activitatii GAL cuprinde 45.607 locuitori din 26 comune: Batrana, Baru, Banita, Bretea Romana, Bunila, Cerbal, Cirjiti, Densus, Dobra, General Berthelot, Ghelari, Lelese, Lapugiu de Jos, Lunca Cernii de Jos, Pestisu Mic, Pui, Rschitova, Riu de Mori, Sarmizegetusa, Salasu de Sus, Santamaria Orlea, Teliucu Inferior, Toplita, Totesti, Vetel si Rusca Montana €“ judetul Caras Severin.

 

Asociatia/GAL-ul dispune de capacitate operationala, financiara si tehnica relevanta in vederea sustinerii si implicarii in dezvoltarea comunitatilor locale, aducand o importanta plus valoare economiei judetului Hunedoara atat prin activitatile desfasurate cat si prin numarul si valoarea finantarilor atrase in judet in exercitiile financiare europene, aferente perioadelor 2007/2011-2013/-2015 si 2014/2016-2020/2023.

In perioada 2011-2016, Asociatia a semnat 6 contracte de finantare (2 finantari privind sprijin financiar in elaborarea strategiilor, doua strategii de dezvoltare locala, doua proiecte de cooperare), implementand cu succes (absorbtie integrala, fara corectii financiare) proiecte europene finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala, in valoare totala de cca 8 milioane de euro.

Obiective propuse, activitati realizate, rezultate obtinute:

-consiliere, evaluare, selectie, finantare si monitorizarea implementarii a 96 de PROIECTE in domeniul formarii profesionale, agricol(masini si utilaje, echipamente tehnice, drumuri agricole, etc) si nonagricol(turism, infrastructura sociala, culturala, sportiva, servicii, etc) din mediul rural;

-21 de instruiri si cursuri de formare adaptate nevoilor teritoriale destinate un numar de cca 700 beneficiari;

– elaborarea de documentatii si studii de zona, etc.

-peste 100 de evenimente de informare, promovare si animare teritoriala (intalniri, seminarii, conferinte, sarbatori traditionale, etc), schimburi de experienta si vizite de studii (in tara si strainatate) organizate.

-peste 1000 de materiale tiparite (afise, brosuri, albume, etc), 25 panouri de promovare in fiecare comunitate locala.

In vederea  continuarii activitatii derulate in perioada 2009-2015, expertii GAL au intocmit si depus spre finantare 2 proiecte in vederea finantarii unei noi strategii de dezvoltare locala, aferenta noului exercitiu financiar european 2016-2023, fiind singurul GAL din judetul Hunedoara care a elaborat noua strategie in cadrul unei finantari europene (submasura 19.1-Sprijin pregatitor). Astfel, in anul 2016 Asociatia a obtinut o finantare europeana (prin Programul National de Dezvoltare Rurala) in valoare de 4.314.449 euro (al doi-lea buget ca si marime din totalul celor 239 de Grupuri de Actiune Locala -GAL existente la nivel national), primind 3 unitati de bonusare in valoare de 679.550 euro pentru calitatea strategiei.

Resursele umane ale Asociatiei dispun de competente multiple si expertiza de specialitate dobandita in baza unor formari profesionale de calitate, precum si a unei  experiente relevante de peste 15 ani in domeniul atragerii, implementarii si monitorizarii de finantari externe. Expertii GAL sunt calificati gestiunea fondurilor (scriere, evaluare, implementare) de care Romania poate dispune in exercitiul financiar actual, activand  in echipe multidisciplinare in cadrul unor proiecte finantate prin Fondul Social European (POSDRU, POCU), Fondul European de Dezvoltare Regionala (POR), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala  (PNDR) precum si pe alte proiecte finantate din diverse programe bilaterale, respectiv, Programul de Cooperare Romano-Elvetian, Programul de Cooperare Romano-Valon (Belgia), sau nationale precum Administratia Fondului Cultural Roman-AFCN etc.

Toate aspectele mentionate mai sus sunt certificate prin diverse acreditari si aderari la e foruri nationale si europene, Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL fiind beneficiara unor autorizatii, premii, diplome, fiind membra in foruri si retele parteneriale de  nivel national si european, din care amintim:

  • Decizia de autorizare nr. 62221/01.09.2011 emisa de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
  • Autorizatia de functionare nr. 078/07.09.2016 emisa de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
  • Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune Locala din Romania (FNGAL), membru fondator
  • Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala din Romania (RNDR)

–    Reteaua Europeana pentru Dezvoltare Rurala (REDR)

–   The European LEADER Association for Rural Development (ELARD)

O dovada concreta de apreciere a activitatii Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL o reprezinta invitatia la Parlamentul European de la Bruxelles, din luna decembrie 2015, la un eveniment privind simplificarea procedurilor de accesare si implementare a fondurilor europene, unde a fost prezentat GAL-ul si experienta sa pozitiva €“ ca model de bune practici europene-in atragerea si implementarea de fonduri UE.

Multumim tuturor membrilor, partenerilor, colaboratorilor si finantatorilor GAL care ne-au acordat incredere si sustinere in aceasta  frumoasa poveste LEADER €“ ce reprezinta o reala sursa de dezvoltare locala a unuia dintre cele mai valoroase, bogate si complexe teritorii rurale romanesti – beneficiara a unui patrimoniu material si imaterial de exceptie: Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor

 

Manager proiect,

Dana Paula ENUT