// //

MASURA 6.1 INFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE

Pagina actuala: Home / MASURA 6.1 INFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE

Nota informare privind inchiderea masurii 6.1 – 10.07.2023

20 iunie 2023

Ghidul solicitantului M6.1-Infiintarea de activitati neagricole_V07 finala_iunie 2023

Anexa-1-Cererea-de-finantare

Anexa 2– Plan de afaceri

Anexa 3- Contract de finantare

Anexa 4- Fisa masurii

Anexa 5- Declaratia privind asumarea rezilierii contratului de finantare

Anexa 6.1- Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2-Declaratie privind respectarea regulii de minimis

Anexa 6.3-Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Anexa 6.4-Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 6.5- Declaratie solicitantul nu a beneficiat de sprijin nerambursabil pe masura 6.1 din SDL sau masura 6.2 din PNDR

Anexa 7- Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8- Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9- Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 10-Declaratie privind angajamentul de raportare catre GAL

Anexa 11- Declaratie privind inregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

Anexa 12- Declaratie inregistrare in Registrul debitorilor

Anexa 13- Declaratie privind solicitantul si actionarii,asociatii

Anexa 14- Declaratie privind conditiile artificiale

Anexa 15- Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 16- Declaratie privind locurile de munca

F1L GAL-TH-TP- Fisa de verificare a CONFORMITATII_M 6.1

F2L-GAL-TH-TP-Fisa de EVALUARE ELIGIBILITATE_M6.1

F3L GAL-TH-TP-Fisa de verificare CRITERII SELECTIE_M6.1

F5L GAL-TH-TP-Fisa de verificare pe TEREN_M 6.1


M 6.1- Fisa conformitate CERERE PLATA_transa 1

M 6.1- Fisa conformitate CERERE PLATA_transa 2

M-6.1-Fisa-conformitate-CERERE-PLATA_transa-2_03.04.2020

M6.1-Fisa-verificare-conformitate-CERERE-PLATA_transa-2_16.02.2021

M-6.1-Fisa-conformitate-CERERE-PLATA_transa-1 – 06.10.2023Ghidul solicitantului, anexe- Masura 6.1- V4- oct 2022

Ghidul solicitantului, anexe- Masura 6.1- V4- februarie 2019

Ghidul solicitantului, anexe- Masura 6.1- V3- ianuarie 2018

Masura 6.1 Infiintarea de activitati neagricole V02 FINALA – 2017Masura 6.1 Infiintarea de activitati neagricole – CONSULTATIV – 2017

Adresa-AFIR-nr.-25.913-din-18.09.2017-Sub-masura-19.2-M-22-23-61


Ghidul solicitantului, anexe- Masura 6.1- V05- septembrie 2020