// //

MASURA 6.1 INFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE

Pagina actuala: Home / MASURA 6.1 INFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE

25.09.2020

Ghidul solicitantului M6.1-Infiintarea de activitati neagricole_V05 FINALA_septembrie 2020

Anexa 1-Cererea de finantare

Anexa 2- Plan de Afaceri

Anexa 3- Contract de Finantare

Anexa 4- Fisa masurii

Anexa 5- Model declaratia pe propria raspundere privind asumarea rezilierii contratului de finantare

Anexa 6.1- Model declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2-Model declaratie privind respectarea regulii de minimis

Anexa 6.3-Model declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Anexa 6.4-Model declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 6.5- Declaratie pe propria raspundere ca solicitantul nu a beneficiat de sprijin nerambursabil pe masura 6.1 din SDL sau masura 6.2 din PNDR

Anexa 7- Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8- Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9- Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Anexa 10- Lista zonelor cu destinatii eco-turistice

Anexa 11-Lista ariilor naturale protejate

Anexa 12- Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 13-Model declaratie privind angajamentul de raportare catre GAL

Anexa 14- Model declaratie angajament crearea locuri de munca

Anexa 15- Model declaratie privind inregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

Anexa 16- Model declaratie incadrare in HG 226_2015

Anexa 17- Model declaratie inregistrare in Registrul debitorilor

Anexa 18- Declaratie privind solicitantul si actionarii,asociatii

Anexa 19- Declaratie privind conditiile artificiale

Anexa 20- Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

F1L GAL-TH-TP- Fisa de verificare a CONFORMITATII_M 6.1

F2L-GAL-TH-TP-Fisa de EVALUARE ELIGIBILITATE_M6.1

F3L GAL-TH-TP-Fisa de verificare CRITERII SELECTIE_M6.1

F5L GAL-TH-TP-Fisa de verificare pe TEREN_M 6.1 Clarificari MADR privind locurile de muncaM 6.1- Fisa conformitate CERERE PLATA_transa 1

M 6.1- Fisa conformitate CERERE PLATA_transa 2

M-6.1-Fisa-conformitate-CERERE-PLATA_transa-2_03.04.2020

M6.1-Fisa-verificare-conformitate-CERERE-PLATA_transa-2_16.02.2021Ghidul solicitantului, anexe- Masura 6.1- V4- februarie 2019

Ghidul solicitantului, anexe- Masura 6.1- V3- ianuarie 2018

Masura 6.1 Infiintarea de activitati neagricole V02 FINALA – 2017Masura 6.1 Infiintarea de activitati neagricole – CONSULTATIV – 2017

Adresa-AFIR-nr.-25.913-din-18.09.2017-Sub-masura-19.2-M-22-23-61