Info Solicitant

Pagina actuala: Home / Info Solicitant

Nota de informare GAL implementare masuri aferente PNDR 2014-2020 – Iulie 2020

Ordin MADR 181 din 30.06.2020 privind stabilire proceduri implementare PNDR 2014-2020 IN CONTEXT covid-19

Ordin MS 1228 priv măs de prot SARS-CoV-2 org cursuri

Nota Informare MADR-privind PNS 2021-2027

Informare AFIR privind derularea achizitiilor on-line_02.04.2020

Ordinul MANDR nr. 78- 19.03.2020 privind implementarea PNDR 2014-2020 in contextul COVID 19

MADR_Nota privind masuri necesare COVID 19_16.03.2020

Notificare ANAP-Modificare praguri achizitii-1 ian. 2020

Informare MADR privind schemele de calitate

Nota de Informare MADR_instrumente financiare_beneficiari privati.docx

NOTA Clarificare OUG_114_2018- investitii PNDR

Informare MADR privind termenul de contractare a proiectelor- masuri forfetare


Clarificari MADR privind locurile de muncaCONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI LA GAL mai 2017

BENEFICIARII FONDURILOR NERAMBURSABILE LA GAL

TIPURI DE CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE LA GAL

MADR_Nota informare privind aplicabilitatea art. 15 si art. 35_Reg. UE 1305

Productia Standard totală (SO)- calcul

MADR_Utilizare coeficienti productie standard SO_aplicabil din 01.01.2018

-Orientări strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014-2020)

Anexa-Memorandum-zona-montana-defavorizata-2014-2020.pdf

Corelarea puterii mașinii cu suprafața fermei sM4.1 4.1a 6.1 6.3

Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_B_

Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_C_

GAL-TH-TP_Informare potentiali solicitanti