// //

Masura 2 1 Modernizarea exploatatiilor agricole si pomicole

Pagina actuala: Home / Masura 2 1 Modernizarea exploatatiilor agricole si pomicole

22.05.2020

Ghid masura 2.1_Modernizarea exploatatiilor agricole si pomicole_V04 FINALA_mai 2020

Anexa 1-Cererea de finantare

Anexa 2- Studiu de fezabilitate- sector POMICOL

Anexa 2- Studiu de fezabilitate- sector ZOOTEHNIC, VEGETAL

Anexa 3- Zone normale, montane, cu constrangeri specifice si semnificative

Anexa 4-Sinteza studiului privind Zonarea potentialului de productie agricola

Anexa 5-Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa 6- Lista rase autohtone (indigene)

Anexa 7-Corelarea puterii masinii cu suprafata fermei pentru achizitionarea de masini agricole

Anexa 8- Codul si calculator bune practici agricole

Anexa 9- Model Contract de Finantare

Anexa 10- Fisa masurii

Anexa 11- Instructiuni evitare creare conditii artificiale

Anexa 12-Zone Vulnerabile la Nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552

Anexa 13-Angajament privind utilizarea cofinantarii

Anexa 14- Areale STP- sector POMICOL

Anexa 15-Specificatii tehnice costuri standard- sector POMICOL

Anexa 16-Continut proiect cadru infiintare plantatie- sector POMICOL

Anexa 17- Valori costuri standard si contributie in natura- sector POMICOL

Anexa 18-Model declaratie privind angajamentul de raportare catre GAL

Anexa 19- Model declaratie angajament crearea locuri de munca

Anexa 20- Model declaratie privind inregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

Anexa 21- Model declaratie incadrare in HG 226_2015

Anexa 22- Model declaratie inregistrare in Registrul debitorilor

Anexa 23- Model declaratia pe propria raspundere privind asumarea rezilierii contratului de finantare

Anexa 24- Declaratie privind conditiile artificiale

Anexa 25- Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

F1L GAL-TH-TP- Fisa de verificare a CONFORMITATII_M 1.1

F2L GAL TH-TP-Fisa de EVALUARE ELIGIBILITATE_M2.1

F3L GAL TH-TP- Fisa de EVALUARE CRITERII SELECTIE_M2.1

F5L GAL TH-TP Fisa de verificare pe teren_M2.1

Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_B

Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_C

M2.1_Fisa verificare conformitate CERERE PLATA_transe plata

M2.1_Fisa-verificare-conformitate-CERERE-PLATA_transe-plata_03.04.2020

M2.1_Fisa-verificare-conformitate-CERERE-PLATA_transe-plata_16.02.2021


Ghidul solicitantului + anexe M2.1_V03_septembrie 2019

Ghidul solicitantului + anexe- M2.1_V02_februarie 2019

Ghidul solicitantului + anexe- M2.1_V01_iulie 2018