// //

MASURA 2.3 TINERI FERMIERI

Pagina actuala: Home / MASURA 2.3 TINERI FERMIERI
15.10.2018 

Ghid solicitantului Masura M 2.3-Tineri fermieri- V04 FINALA- octombrie 2018

 Anexa 1-Cererea de finantare

Anexa 2- Plan de afaceri

Anexa 3- Contract de finantare

Anexa 4- Fisa masurii

Anexa 5- Studiu potential agricol

Anexa 5a_-Calculator ICPA nota bonitare zootehnie_Potenţia

Anexa 6- Cod si calculator de bune practici agricole

Anexa 7- OUG nr.3 din 2015 aprobare scheme plati 2015_2020

Anexa 8- Areale aferente Subprogramului Tematic Pomicol

Anexa 9- Lista Asociatiilor acreditaet de AZN

Anexa 10- Lista raselor autohtone (indigene)

Anexa 11- Instructiuni privind evitarea crearii de cond artificiale

Anexa 12- Lista coeficienti calcul productie standard vegetal si zootehnic

Anexa 13- Zone normale, montane, cu constrangeri specifice si semnificative

Anexa 14- Model Declaratia pe propria raspundere privind asumarea rezilierii contratului de finantare

Anexa 15-Model declaratie privind angajamentul de raportare catre GAL

Anexa 16- Model declaratie angajament solicitant crearea de locuri de munca

Anexa 17- Model declaratie privind inregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

Anexa 18- Model declaratie incadrare in HG 226_2015

Anexa 19- Model declaratie inregistrare in Registrul debitorilor

Anexa 20- Model declaratie pe propria raspundere privind proiectele derulate de catre solicitant

Anexa 21- Declaratie privind conditiile artificiale

Anexa 22- Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

F1L GAL-TH-TP-Fisa de verificare a CONFORMITATII_M 2.3

F2L-GAL-TH-TP-Fisa de evaluare ELIGIBILITATE_M2.3

F3L-GAL-TH-TP-Fisa de evaluare CRITERII SELECTIE_M2.3

F5L GAL TH-TP Fisa de verificare pe teren_M2.3


M 2.3_Fisa verificare conformitate CERERE PLATA_transa 1

M 2.3_Fisa verificare conformitate CERERE PLATA_transa 2

M-2.3_Fisa-verificare-conformitate-CERERE-PLATA_transa-2_03.04.2020

M-2.3_Fisa-verificare-conformitate-CERERE-PLATA_transa-2_16.02.2021


Clarificari MADR privind locurile de munca


ORDIN_Nr119_2014 aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei


Adresa AFIR nr. 25.913 din 18.09.2017 (Sub-masura 19.2) M 22-23-61Masura 2.3 Tineri fermieri-CONSULTATIV


ARHIVA – Ghid masura 2.3- Tineri fermieri- V02 FINAL- octombrie 2017 ARHIVA – Ghid masura 2.3- Tineri fermieri- V03 FINALA- februarie 2018