Masura 6.3 Dezvoltarea satelor

Pagina actuala: Home / Masura 6.3 Dezvoltarea satelor

30.05.2018

Ghidul Solicitantului Masura 6.3 Dezvoltarea satelor- versiunea 04 FINAL-mai 2018

Anexa 1- Cerere de finantare

Anexa 2- Fisa masurii 6.3- Dezvoltarea satelor

Anexa 3-Model de Studiu de Fezabilitate

Anexa 4-Recomandari privind elaborarea analizei cost beneficiu

Anexa 5-Memoriu justificativ

Anexa 6-Model adeverinta privind incrarea proiectul in SDL-UAT comuna

Anexa 7-Contract de Finantare

Anexa 8-Lista UAT din zone montane-GAL TH-TP

Anexa 9- Studiu potențial socio economic de dezvoltare

Anexa 10-Lista UAT cu valorile IDUL corespunzatoare

Anexa 11-Model HCL privind implementarea proiectului

Anexa 12-Model declaratie inscriere circuit turistic

Anexa 13-Model declaratie privind angajamentul de raportare catre GAL

Anexa 14-Model declaratie crearea locuri de munca

Anexa 15- Model declaratie privind inregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

Anexa 16- Model declaratie incadrare in HG 226_2015

Anexa 17-Model declaratie inregistrare in Registrul debitorilor

Anexa 18- Model declaratia pe propria raspundere privind asumarea rezilierii contratului de finantare

Anexa 19-Model declaratie obtinere sprijin comunitar pentru investitie similara

F1 GAL-TH-TP-Fisa de verificare a CONFORMITATII_M 6.3

F2 GAL TH-TP- Fisa de verificare a ELIGIBILITATII_M6.3

F3 GAL-TH-TP-Fisa verificare CRITERII SELECTIE_M 6.3

F5 GAL TH-TP- Fisa verificare TEREN_M 6.3


Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal


M6.3_Fisa verificare conformitate CERERE PLATA_transe plata

M6.3_Fisa verificare conformitate CERERE PLATA_TVA

M 6.3_Fisa verificare conformitate CERERE PLATA_avans


Masura 6.3 Dezvoltarea satelor SEPTEMBRIE 2017