MASURA 6.3 DEZVOLTAREA SATELOR

Pagina actuala: Home / MASURA 6.3 DEZVOLTAREA SATELOR

ERATA la Ghidul solicitantului_Masura 6.3 Dezvoltarea satelor_versiunea 07 finala_08.02.2021

18.01.2021

Ghidul Solicitantului Masura 6.3 Dezvoltarea satelor- versiunea 07 FINAL- ianuarie 2021

Anexa 1- Cerere de finantare

Anexa 2- Fisa masurii

Anexa 3- Studiu de Fezabilitate

Anexa 4-Recomandari privind elaborarea analizei cost beneficiu

Anexa 5-Memoriu justificativ

Anexa 6-Adeverinta privind incrarea proiectul in SDL a Comunei

Anexa 7-Contract de Finantare

Anexa 8- Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 9- Studiu potențial socio economic de dezvoltare a zonelor rurale

Anexa 10-Model HCL privind implementarea proiectului

Anexa 11-Declaratie privind introducerea investitiei in circuit turistic

Anexa 12-Model declaratie privind angajamentul de raportare catre GAL

Anexa 13-Declaratie privind locurile de munca

Anexa 14- Declaratie privind inregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

Anexa 15- Declaratie inregistrare in Registrul debitorilor

Anexa 16- Declaratia pe propria raspundere privind asumarea rezilierii contratului de finantare

Anexa 17-Declaratie obtinere sprijin comunitar pentru investitie similara

F1L GAL-TH-TP- Fisa de verificare a CONFORMITATII_M 6.3

F2 GAL TH-TP- Fisa de verificare a ELIGIBILITATII_M6.3

F3 GAL-TH-TP-Fisa verificare CRITERII SELECTIE_M 6.3

F5 GAL TH-TP- Fisa verificare TEREN_M 6.3


M6.3_Fisa verificare conformitate CERERE PLATA_transe plata

M6.3_Fisa-verificare-conformitate-CERERE-PLATA_transe-plata_03.04.2020

M6.3_Fisa verificare conformitate CERERE PLATA_TVA

M6.3_Fisa-verificare-conformitate-CERERE-PLATA_TVA-03.04.2020

M 6.3_Fisa verificare conformitate CERERE PLATA_avans

M6.3_Fisa-verificare-conformitate-CERERE-PLATA_transe-plata_16.02.2021

M6.3_Fisa-verificare-conformitate-CERERE-PLATA_TVA-16.02.2021


Masura 6.3 Dezvoltarea satelor MARTIE 2019

Masura 6.3 Dezvoltarea satelor MAI 2018

Masura 6.3 Dezvoltarea satelor SEPTEMBRIE 2017


Ghidul solicitantului + anexe Masura 6.3 Dezvoltarea satelor – VERSIUNEA 06 septembrie 2019