Masura 6.1 Infiintarea de activitati neagricole

Pagina actuala: Home / Masura 6.1 Infiintarea de activitati neagricole

Ghidul solicitantului M6.1-Infiintarea de activitati neagricole_V02 FINALA_2017

OPIS documente M. 6.1 Infiintarea de activitati neagricole

Anexa 1- Cererea de finantare

Anexa 2- Plan de Afaceri

Anexa 3- Contract de Finantare

Anexa 4- Fisa masurii

Anexa 5- Model declaratia pe propria raspundere privind asumarea rezilierii contratului de finantare

Anexa 6.1- Model declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2-Model declaratie privind respectarea regulii de minimis

Anexa 6.3-Model declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Anexa 6.4-Model declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7- Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8- Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9- Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Anexa 10- Lista zonelor cu destinatii eco-turistice

Anexa 11-Lista ariilor naturale protejate

Anexa 12- Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 13-Model declaratie privind angajamentul de raportare catre GAL

Anexa 14- Model declaratie angajament crearea locuri de munca

Anexa 15- Model declaratie privind inregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

Anexa 16- Model declaratie incadrare in HG 226_2015

Anexa 17- Model declaratie inregistrare in Registrul debitorilor  F1 GAL TH-TP Fisa de verificare a CONFORMITATII_M6.1

F2 GAL TH-TP Fisa_de_EVALUARE ELIGIBILITATE _M6.1

F3 GAl TH-TP Fisa_de_EVALUARE CRITERII SELECTIE _M6.1Adresa AFIR nr. 25.913 din 18.09.2017 (Sub-masura 19.2) M 22-23-61Masura 6.1 Infiintarea de activitati neagricole – CONSULTATIV