// //

Masura 2.2 Ferme mici si mijlocii

Pagina actuala: Home / Masura 2.2 Ferme mici si mijlocii

OPIS documente Masura 2.2 Ferme mici si mijlocii

Ghid masura M 2.2-Ferme mici si mijlocii- V02 FINAL 2017

Anexa 1-Cerere de finantare

Anexa 2- Fisa masurii 2.2

Anexa 3- Plan de afaceri

Anexa 4-Decizia de finantare

Anexa 5- Lista coeficienti calcul productie standard vegetal si zootehnic

Anexa 6- Areale aferente Subprogramului Tematic Pomicol

Anexa 7- Codul bunelor practici agricole

Anexa 8- Calculator capacitate stocare gunoi grajd

Anexa 9- Studiu potential agricol

Anexa 10- Lista raselor autohtone (indigene)

Anexa 12- Lista UAT din zone normale

Anexa 13- Lista UAT din zone montane

Anexa 14- Lista UAT din zone cu constrangeri specifice

Anexa 15- Lista UAT din zone cu constrangeri semnificative

Anexa 16- Model Declaratia pe propria raspundere privind asumarea rezilierii contratului de finantare

Anexa 17-Model declaratie privind angajamentul de raportare catre GAL

Anexa 18- Model declaratie angajament solicitant crearea de locuri de munca

Anexa 19- Model declaratie privind inregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

Anexa 20- Model declaratie incadrare in HG 226_2015

Anexa 21- Model declaratie inregistrare in Registrul debitorilorF1 GAL TH-TP Fisa de verificare a CONFORMITATII _M2.2_2B

F2 GAL Fisa de verificare eligibilitate masura 2.2 _2B

F3 GAL Fisa_de_verificare a CRIITERIILOR DE SELECTIE M2 2_2BMasura 2.2_Fisa verificare conformitate CERERE PLATA

M 2.2_Fisa verificare conformitate CERERE PLATA_transa 2ORDIN_Nr119_2014 aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţieiAdresa AFIR nr. 25.913 din 18.09.2017 (Sub-masura 19.2) M 22-23-61Masura 2.2 Ferme mici și mijlocii – CONSULTATIV