// //

MASURA 6.2 INVESTIȚII ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI

Pagina actuala: Home / MASURA 6.2 INVESTIȚII ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI
19.04.2018 

OPIS- Masura 6.2 Investitii in dezvoltarea turismului

Ghid masura 6.2_Investitii in dezvoltarea turismului_V02 FINALA_aprilie 2018

Anexa-1-Cererea-de-finatare6.2

Anexa 2- Studiu de fezabilitate-HG28

Anexa 2.1-Studiu de fezabilitate-Proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 2-Studiu de fezabilitate-Anexa B

Anexa 2-Studiu de fezabilitate-Anexa C

Anexa 2-Studiu de fezabilitate-HG907

Anexa 3-Model Contract de Finantare

Anexa 4- Fisa masurii

Anexa 5-Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 6.1-Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2- Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3- Declaratia neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4-Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7- Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 8- Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 9- Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Anexa 10- Lista zonelor cu destinatii eco-turistice

Anexa 11- Lista ariilor naturale protejate

Anexa 12- Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 13-Model declaratie privind angajamentul de raportare catre GAL

Anexa 14- Model declaratie angajament crearea locuri de munca

Anexa 15- Model declaratie privind inregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

Anexa 16- Model declaratie incadrare in HG 226_2015

Anexa 17- Model declaratie inregistrare in Registrul debitorilor

Anexa 18- Model declaratia pe propria raspundere privind asumarea rezilierii contratului de finantare

Anexa 19- Declaratie privind conditiile artificiale

ERATA la Ghidul Solicitantului_Masura 6.2

F1L GAL-TH-TP- Fisa de verificare a CONFORMITATII_M 6.2

F2L GAL TH-TP-Fisa de EVALUARE ELIGIBILITATE_M6.2

F3L GAL-TH-TP- Fisa de EVALUARE CRITERII SELECTIE_M6.2

F5L GAL TH-TP- Fisa de verificare pe TEREN_M6.2

Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_B_

Matrice_de_verificare_a_viabilitatii_proiectului_pentru_Anexa_C_


Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal


M6.2_Fisa verificare conformitate CERERE PLATA_transe plata

M6.2_Fisa-verificare-conformitate-CERERE-PLATA_transe-plata_16.02.2021


Masura 6.2 Investiții în dezvoltarea turismului – CONSULTATIV

– 2017