M 1.1
M 1.1
Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale
Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele si clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților rurale
M 16.4
M 16.4
Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol
Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol
M 1.2
M 1.2
Transfer de cunoștințe, formare si învățare continua
Transfer de cunoștințe, formare si învățare continua
M 1.1
M 1.1
Sprijin pentru formarea profesionala, precum si a actiunilor pentru dobandirea de competente
Sprijin pentru formarea profesionala, precum si a actiunilor pentru dobandirea de competente
M 2.1
M 2.1
Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole
Modernizarea exploatațiilor agricole si pomicole
M 4.1 - M 4.1a
M 4.1 - M 4.1a
Investitii in exploatatiile agricole - Investitii in exploatatiile pomicole
Investitii in exploatatiile agricole - Investitii in exploatatiile pomicole
M 2.2
M 2.2
Ferme mici și mijlocii
Ferme mici și mijlocii
M 6.3
M 6.3
Sprijin pentru dezvoltarea fermele mici
Sprijin pentru dezvoltarea fermele mici
M 2.3
M 2.3
Tineri fermieri
Tineri fermieri
M 6.1
M 6.1
Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
M 3
M 3
Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale
Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale
Masura specifica SDL GAL (s-a primit punctaj)
Masura specifica SDL GAL (s-a primit punctaj)
M 6.1
M 6.1
Infiintarea de activitati neagricole
Infiintarea de activitati neagricole
M 6.2
M 6.2
Sprijin pentru infiintarea activitailor neagricole in mediul rural
Sprijin pentru infiintarea activitailor neagricole in mediul rural
M 6.2
M 6.2
Investiții în dezvoltarea turismului
Investiții în dezvoltarea turismului
M 6.4
M 6.4
Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
M 6.3
M 6.3
Dezvoltarea satelor
Dezvoltarea satelor
M 7.2 - M 7.6
M 7.2 - M 7.6
Investitii in crearea si modernizarea de baza la scara mica - Investitii asociate cu protejarea partimoniului cultural
Investitii in crearea si modernizarea de baza la scara mica - Investitii asociate cu protejarea partimoniului cultural
M 6.4
M 6.4
Investiții în infrastructură internet broadband
Investiții în infrastructură internet broadband
Masura specifica SDL GAL (s-a primit punctaj)
Masura specifica SDL GAL (s-a primit punctaj)
M 6.5
M 6.5
Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate
Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate
M 7.2
M 7.2
Investitii in crearea si modernizarea de baza la scara mica
Investitii in crearea si modernizarea de baza la scara mica
M 6.6
M 6.6
Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)
Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea romă)
Masura specifica SDL GAL (s-a primit punctaj)
Masura specifica SDL GAL (s-a primit punctaj)

Proiect finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, masura 19 LEADER, submasura 19.4 – Sprijin pentru cheltuielile de functionare si animare din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020.

Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL implementeaza, in perioada februarie 2019-mai 2019, in parteneriat cu GAL Calafat, GAL Ceahlau, GAL Poarta Almajului, GAL Clisura Dunarii, proiectul cu titlul „Asistenta pregatitoare pentru proiectul de cooperare pe tema: Cunoasterea si promovarea identitatii si culturii locate din teritoriul GAL”.
Proiect finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, masura 19 LEADER, submasura 19.3, componenta A, din PNDR 2014-2020.
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_ro

In conformitate cu MANUALUL DE PROCEDURĂ PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII 19 “SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ LEADER” – SUB-MĂSURA 19.2 “SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ”; Cod manual M 01 – 10; Versiunea 04, capitolul 7.1 ‘Lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare de către AFIR. Depunerea proiectelor la AFIR’:

„Există posibilitatea modificării documentelor de accesare în sensul actualizării lor conform documentelor în vigoare, în baza unei ERATE postate pe pagina de internet a GAL, cu asigurarea condițiilor minime de transparență, fără a influența procesul de evaluare și selecție.”